Valitus kunnallisvaalien äänestysongelmista

"Olen kuitenkin 75-prosenttisen varma, että sain lopulta äänestettyä" -ATK-opettaja Karkkilasta HS:n mukaan

Kunnallisvaaleissa kokeiltiin vuonna 2008 elektronista äänestysjärjestelmää, ensimmäistä kertaa Suomessa. Kokeilu toteutettiin kolmessa kunnassa, Kauniaisissa, Karkkilassa ja Vihdissä. Niin lehdistö, oikeusministeriö kuin yksittäiset ihmisetkin ovat kuitenkin raportoineet melko vakavista ongelmista äänestyksen suhteen:

Ylläolevan perusteella kunnallisvaalit tuotttivat näissä kolmessa kunnassa tuloksen joka on merkittävästi epäluotettavampi kuin vaalit Suomessa yleensä ovat olleet. Onko Kauniaisista tehty Suomen Florida?

Järjestelmä oli siis huono. Mitä olette tehneet asialle?

Jätimme valituksen keskiviikkona 12. marraskuuta Helsingin hallinto-oikeuteen. Valituksessa yksilöidään ylläolevat ongelmat ja vaaditaan uusien vaalien järjestäminen kokeilukunnissa. Lisäksi haluamme että mahdolliset tulevat sähköiset vaalijärjestelmät rakennetaan esimerkiksi avoimeen lähdekoodiin ja myöhemmin tarkastettavissa oleviin paperitositteisiin perustuen. Valitus ei ole poliittinen tai tarkoitettu muuttamaan vaalien tulosta, vaan sen tarkoitus on varmistaa että tulevaisuudessakin demokratia voi toimia luotettavasti Suomessa.

Emme myöskään vastusta sähköistä äänestystä sinänsä, päinvastoin, esimerkiksi kotoa käsin ja useammin tapahtuva äänestys voisi merkittävästi parantaa demokratian toimintaa. Mutta haluamme että järjestelmät rakennetaan oikealla tavalla. Emme myöskään usko virheettömään äänestysjärjestelmään, nykyisessäkin paperilippuäänestyksessä on omat ongelmansa. Mutta tämä ei tarkoita sitä että hyväksyisimme nykyista huonomman järjestelmän.

Tämä on tärkeää! Mitä nyt pitäisi tehdä?

Tärkeintä olisi nyt että Oikeusministeriö tunnustaisi julkisesti kokeilun epäonnistuneen. Järjestelmän arkkitehtuuri on salainen, ei mahdollista myöhempää paperitositteisiin perustuvaa tarkastusta, käyttöliittymä johti ihmisten virheisiin, koneet pysähtyivät useiksi minuuteiksi äänestystapahtuman aikana, testausmenettely oli puutteellinen, ja edes löydettyjä ongelmia ei korjattu. Ja ulkopuolista kritiikkiä ei kuunneltu.

Kun epäonnistuminen on myönnetty, voidaan korjaavat toimenpiteet aloittaa: ongelmien todellisen laajuuden selvittäminen, uudet vaalit, nykyisen järjestelmän valmistajan sopimuksen irtisanominen ja mahdollinen korvausten haku, uusi päätös siitä onko sähköinen äänestysmalli tässä muodossaan järkevä investointi, mahdollisen uuden järjestelmän suunnittelu toiselta pohjalta, laajapohjaisemman asiantuntijaverkoston käyttäminen äänestysjärjestelmän kehittämistä arvioitaessa, jne. Lisäksi olisi kohtuullista että Oikeusministeriö rahoittaisi täysimääräisesti kokeilukunnille koituvat lisäkustannukset.

Miten voin auttaa?

Jos olet kolmen kokeilukunnan äänestäjä, voit vielä osallistua valitukseen. Tai mikäli koit jotain erikoista äänestyksessä, kerro meille kokemuksesi ja liitämme sen valitukseen muiden kokemusten ohella.

Ketkä tämän valituksen takana ovat?

Muodollisesti valittajia ovat Jari Arkko mukaanlukien 16 ihmistä Kauniaisista, Vihdistä, ja Karkkilasta. Valittajat ovat huolestuneita äänestäjiä, tekniikan ammattilaisia, lakimiehiä, ja opiskelijoita, ja mukana on myös muutama vaaleissa ehdolla ollut. Itse valituksen tekemisessä on auttanut Effi, Turre Legal sekä joukko kiinnostuneita kolmen kunnan ulkopuolelta. Olemme yhdessä Effin kanssa antaneet lehdistötiedotteen valituksesta, samoin olen itse antanut lyhyen tiedotteen. Tästä löydät myös myöhemmin ilmestyneen Kaunis Grani lehden kirjoitukseni ja joulukuun alussa Effin antaman lausunnon.

Kauniainen, Marraskuun 11. päivä, 2008
Jari Arkko
Välitie 1B, 02700 Kauniainen
040-5079256
jari@arkko.com

Tämä sivu löytyy osoitteesta http://www.arkko.com/vaalit. Lisätietoja löydät osoitteesta http://www.arkko.com/tietoja.html ja siis valitukseen pääsee vielä mukaan ottamalla meihin yhteyttä; valtakirjan voi lähettää faxilla numeroon (09) 8565 7006.